ADAPT

Achtergrond

Om je astma goed te behandelen is het belangrijk om je medicijnen te gebruiken zoals de dokter heeft geadviseerd. We weten dat dit niet altijd even makkelijk is. In eerder onderzoek is bijvoorbeeld gevonden dat jongeren hun medicijnen soms vergeten in te nemen.

App

Met het ADAPT onderzoek willen we graag te weten komen of we het gebruik van astmamedicijnen bij jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar makkelijker kunnen maken. Dit doen we door gebruik te maken van een smartphone app (ADAPT Astma). De app heeft verschillende functies, zoals een herinneringsfunctie, vragenlijsten en informatiefilmpjes over astma en medicijnen. Je apotheker krijgt een speciaal computersysteem, waardoor hij/zij informatie of filmpjes naar de app kan sturen. Je kunt via de app ook vragen stellen aan je apotheker.

Vergelijken groepen

Voor dit onderzoek wordt een groep jongeren uitgenodigd om gebruik te maken van de ADAPT Astma app. We willen de gegevens van deze groep graag vergelijken met een groep jongeren die géén gebruik heeft gemaakt van de app. Daarom benaderen we een tweede groep jongeren, zij zullen geen gebruik maken van de app. Beide groepen vullen aan het begin van het onderzoek en na 6 maanden een online vragenlijst in.