ADAPT

Informatie voor ouders

Het onderzoek is inmiddels afgerond, deelname aan het onderzoek is helaas niet meer mogelijk.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Wanneer uw kind meedoet aan het onderzoek kan hij/zij in één van de twee groepen worden ingedeeld. In de ene groep gaat uw kind een half jaar de ADAPT Astma app gebruiken. Via deze app kan uw kind informatiefilmpjes kijken, krijgt uw kind informatie van de apotheek over medicijnen en astma, maar kan hij/zij ook zelf vragen stellen. Daarnaast wordt uw kind gevraagd om tweemaal (eenmaal bij de start van het onderzoek en  eenmaal na 6 maanden) een korte online vragenlijst in te vullen. Het invullen zal beide keren ongeveer 15 minuten tijd in beslag nemen.

Als uw kind in de andere groep wordt ingedeeld, dan hoeft hij/zij alleen tweemaal de vragenlijst in te vullen.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek is gestart in juli 2015. Elke maand starten een aantal apotheken met het onderzoek, en binnen een jaar zullen alle apotheken die meedoen met het onderzoek ook daadwerkelijk gestart zijn. Op basis van gegevens uit het apotheeksysteem worden jongeren tussen de 12-18 jaar benaderd die astma hebben en die het afgelopen jaar meerdere recepten voor inhalatie- corticosteroïden hebben opgehaald in de apotheek. Op deze website zetten we tijdens het onderzoek nieuws en updates. In het najaar van 2017 ontvangt u een nieuwsbrief, waarin we verslag uitbrengen over de resultaten van het onderzoek. De onderzoeksuitslagen zullen niet op individueel niveau, maar uitsluitend op groepsniveau teruggekoppeld worden.

Privacy

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Persoonsgegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld, worden vervangen door een codenummer. Alleen dat nummer wordt gebruikt voor studiedocumentatie. Wij zullen de huisarts van uw kind informeren over het ADAPT onderzoek en de deelname van uw kind aan het onderzoek. Individuele onderzoeksresultaten zullen uiteraard niet naar uw huisarts teruggekoppeld worden. Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Raad van Bestuur na een positief oordeel van de Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC Utrecht. Als dank voor deelname ontvangen alle deelnemers (na het compleet invullen van de tweede vragenlijst) een cadeaubon ter waarde van 15 euro.

Toestemming

Uw kind mag alleen deelnemen aan het onderzoek als de toestemmings- formulieren volledig zijn ingevuld en ondertekend zijn door beide ouders/verzorgers.

 

Mocht u meer informatie zoeken of nog andere vragen hebben, dan vindt u wellicht bij veelgestelde vragen een antwoord. U kunt uiteraard ook contact opnemen met de onderzoekers.