ADAPT

Informatie voor apotheken

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Voor vragen kunt u contact opnemen met drs. Daphne Philbert (d.philbert@uu.nl).

UPPER-netwerk

Apotheken van het UPPER-netwerk zijn benaderd voor deelname aan het ADAPT-onderzoek. Na aanmelding van alle apotheken is op basis van randomisatie een indeling gemaakt voor de controle en de interventie groep.

Verloop van het onderzoek

Het onderzoek is gestart in juli 2015; elke maand startten een aantal apotheken met het onderzoek. In februari 2016 zijn er extra apotheken geworven voor het onderzoek. In totaal deden er 66 openbare apotheken mee, verspreid over heel Nederland. Vanaf juni 2016 versturen wij een maandelijkse nieuwsbrief naar de deelnemende apotheken, waarin we verslag uitbrengen over de voortgang en de resultaten van het onderzoek die dan beschikbaar zijn. De onderzoeksuitslagen zullen niet op individueel niveau, maar uitsluitend op groepsniveau teruggekoppeld worden. In juli 2017 is de data verzameling van het onderzoek afgerond.

Evaluatie

In het najaar van 2016 zijn we op bezoek geweest bij de apotheken die gebruik hebben gemaakt van de ADAPT interventie (ADAPT Astma app gekoppeld aan het management programma ADAPT PRO). We hebben een kort evaluatie interview gehouden over het onderzoek en de interventie. De eerste resultaten hiervan zijn gepresenteerd op het Praktijk Research In Samenwerking Met Apothekers (PRISMA) symposium 2017 in Amersfoort.

Resultaten

Alle data (trial, app gebruik, evaluatie, normalisatie) zijn geanalyseerd en opgestuurd naar een wetenschappelijk tijdschrift. Zodra er artikelen gepubliceerd zijn, dan vermelden we dit op deze site. Alle deelnemende apotheken hebben een samenvatting van de resultaten per e-mail ontvangen.

Goedkeuring

Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Raad van Bestuur na een positief oordeel van de Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC Utrecht. De voor dit onderzoek geldende internationale richtlijnen worden nauwkeurig in acht genomen. De opdrachtgever van dit onderzoek heeft van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht ontheffing gekregen van de verplichting een verzekering af te sluiten, die de door de studie veroorzaakte schade van de proefpersoon dekt. De commissie is van oordeel, dat dit onderzoek zonder risico voor de proefpersoon is.