ADAPT

Home

Deze website gaat over het ADAPT onderzoek. ADAPT is een afkorting voor: ‘ADolescent Adherence Patient Tool’.

Het doel van het ADAPT onderzoek is om te kijken of een smartphone app jongeren met astma kan ondersteunen bij het goed gebruiken van hun geneesmiddelen.

Op deze website kunnen jongeren die deelnemen aan het onderzoek, hun ouders, en de deelnemende apotheken nieuws en informatie over het onderzoek vinden. Ook worden de onderzoekers voorgesteld en worden veelgestelde vragen beantwoord.

Het onderzoek is inmiddels afgerond (2018).